Turismo e Camiño de Santiago

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Turismo e Camiño de Santiago

Venres, 19 de febreiro de 2016
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Turismo e Camiño de Santiago

Venres, 19 de febreiro de 2016 Santiago de Compostela

O encontro presenta o proxecto que está a desenvolver o grupo Galabra sobre Santiago de Compostela como meta dos Camiños. O proxecto considera todo o tipo de visitantes á cidade (non só persoas peregrinas) e, dentro del, contempla unha dimensión sobre os Camiños de Santiago e os seus impactos en Santiago de Compostela.


Neste proxecto o fenómeno do Camiño é abordado quer como un ben quer como un recurso (cultural, patrimonial, identitario, social, político, económico...) e son analizadas as funcións e efectos de vario tipo que os Camiños teñen para e na comunidade local e nacional galega, a partir dos discursos e das prácticas presentes en material documental de diverso tipo e verificados en visitantes (galegos, españois, portugueses e brasileiros é o corpus seleccionado), así como en habitantes e comerciantes de Santiago de Compostela. Neste momento, estase en fase de análise de todo o material recollido, á espera de financiamento para proseguir.


Neste encontro serán ofrecidos avances de resultados para mostrar o teor do proxecto. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao encontro.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Turismo e Camiño de Santiago
Cando
Venres, 19 de febreiro de 2016
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Inauguración
Iago Seara Morales
Participante
Elías Torres
Relator/a
Roberto Samartín López-Iglesias
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Colabora
Grupo Galabra
Universidade de Santiago de Compostela