Desafíos para a Cultura Galega no escenario interactivo da sociedade en rede

Xornada

Desafíos para a Cultura Galega no escenario interactivo da sociedade en rede

Mércores, 24 de febreiro de 2016
Santiago de Compostela
Xornada

Desafíos para a Cultura Galega no escenario interactivo da sociedade en rede

Mércores, 24 de febreiro de 2016 Santiago de Compostela

O impacto de Internet nos procesos socioculturais nos últimos vinte anos sitúa a todas as culturas diante de novos desafíos para estar no mundo con voz propia. Unha sociedade enredada esixe de todos os actores que interveñen no mundo cultural estratexias multiplataformas e multidispositivos para que a cidadanía, agora con conectividade en todo momento e en case todos os lugares, dispoña de produtos culturais que respondan ás súas necesidades e ás súas demandas en calquera momento das súas vidas.


Galicia deu pasos para que a súa cultura forme parte da sociedade en rede, pero non por iso ten cumpridos todos os retos. Os novos tempos da segunda década do terceiro milenio demandan respostas renovadas para conquistar o futuro no ecosistema dixital. Os actores socias teñen que entender ben as novas dinámicas de socialización que inciden nos usos e consumos de produtos culturais se queren que as súas iniciativas resulten sostibles e acaden os obxectivos propostos.


As tecnoloxías actuais non só aumentan a velocidade de transferencia de información e de manifestacións culturais senón que dotan a cidadanía de participación e intervención nos procesos de forma activa. Neste mundo que vivimos agora, onde o tempo e a distancia mudaron o seu papel referencial, as e os usuarios comunícanse, comparten información e realizan traballos colaborativos en tempo real. O emprego dos recursos dispoñibles convértese nunha necesidade de aproveitar todas as oportunidades para que as nosas manifestacións culturais interactúen e contribúan a xerar coñecemento.


O Consello da Cultura Galega, que segue e analiza de forma periódica o impacto que a tecnoloxía está tendo na cultura galega, organiza esta actividade como un paso máis na programación da súa xornada anual para reflexionar arredor da situación en que nos atopamos e que pasos podemos dar para conseguir que as iniciativas dos nosos actores culturais teñan maior incidencia social e consigan unha maior eficiencia.


Infórmase ás persoas inscritas que, debido ao alto número de solicitudes de inscrición recibidas, e pola capacidade limitada do Salón de Actos, vaise habilitar na Biblioteca do Consello da Cultura Galega un espazo para poder seguir, vía streaming, as xornadas. Deste xeito, as persoas inscritas que asistan poderán seguir o desenvolvemento das xornadas no Salón de Actos, até que se complete a súa capacidade, ou na Biblioteca.


 

Ficha técnica
Xornada.
Desafíos para a Cultura Galega no escenario interactivo da sociedade en rede
Data
Mércores, 24 de febreiro de 2016
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Francisco Campos Freire
Manuel Gago
Xosé López García
Relator/a
Carlos Elías
Rosa Franquet
Juan Antonio García Galindo
Ramón Salaverría
Mario Tascón
Organiza
Consello da Cultura Galega