Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

Congreso

Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

10, 11, 24, 26 e 27 de novembro de 2015
Congreso

Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

10, 11, 24, 26 e 27 de novembro de 2015
Ficha técnica
Congreso.
Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX
Data
10, 11, 24, 26 e 27 de novembro de 2015
Lugar

LUGARES
Real Academia Galega
Tabernas 11
15001 A Coruña
www.academia.gal
secretaria@academia.gal


Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro s/n
15705 Santiago de Compostela
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.org


Museo de Pontevedra
Sexto edicio
Rúa Padre Amoedo Carballo, 3
36002 Pontevedra
www.museo.depo.es
direccion.museo@depo.es


Fundación Barrié
Cantón Grande, 9
15003 A Coruña
www.fundacionbarrie.org
biblio@fbarrie.org

Coordinación
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Henrique Monteagudo
Diego Rodríguez González
Xosé Carlos Valle
Relator/a
Xosé Carro Otero
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Ramón Villares
Organiza
Consello da Cultura Galega
Museo de Pontevedra
Real Academia Galega