XVI Encontros para a normalización lingüística

Encontro. Encontros para a normalización

XVI Encontros para a normalización lingüística

24 e 25 de setembro de 2014
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros para a normalización

XVI Encontros para a normalización lingüística

24 e 25 de setembro de 2014 Santiago de Compostela

Esta edición dos Encontros pola Normalización Lingüística quere servir como un foro de información, debate e proposta con dous obxectivos en foco:


• Contrastar as distintas evolucións, situacións e perspectivas sociolingüísticas e glotopolíticas das tres linguas cooficiais das respectivas nacionalidades –do catalán (nos seus diversos dominios, pero con foco en Cataluña), do vasco (nos seus distintos dominios, con foco en Euskadi) e do galego (incluíndo as variedades estremeiras)– e unha lingua sen recoñecemento oficial (o asturiano)
• Reflexionar sobre distintos aspectos da (non?) política lingüística do Estado en relación co seu multilingüismo interno e de Europa en relación coas linguas non estatais, sen deixarmos de referirnos a un factor cada vez máis relevante, que son as migracións.


No transcurso dos Encontros, presentaranse relatorios panorámicos sobre cada un dos aspectos devanditos, dunha parte con información posta ao día e doutra parte parte con refl exións sobre o camiño andado (e nalgún caso desandado) e o porvir, dando espazo para o necesario debate.


Rematado o prazo inicial de inscrición, todas as persoas que o solicitaron foron admitidas e así lles foi comunicado vía correo electrónico. Quedan aínda prazas dispoñibles para asistir ás xornadas polo que, se é do seu interese, pode solicitar a súa inscrición mediante o formulario.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición realizarase exclusivamente a través do formulario habilitado no web do CCG.
Establécese en 100 o límite de prazas, que se cubrirán por orde de inscrición. Teñen preferencia, en todo caso, os/as socios/as da CTNL e da CGENDL.
Prazo de inscrición: ata o 14 de setembro
Listaxe de admitidos/as: 15 de setembro
Entregarase diploma acreditativo de participación nos XVI Encontros, emitido polo Consello da Cultura Galega.
Para acadar o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org
www.consellodacultura.org/cdsg/
T 881 995 146 // 881 995 142

Ficha técnica 
Encontro.
Encontros para a normalización
XVI Encontros para a normalización lingüística
Cando
24 e 25 de setembro de 2014
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org

Comisión organizadora
Manuel Bermúdez
Concepción Cochón
Xosé Gregorio Ferreiro Fente
Valentina Formoso Gosende
Valentín García Gómez
Nel Vidal Barral
Coordinación
Susana Mayo Redondo
Henrique Monteagudo
Clausura
Rosario Álvarez
Inauguración
Ramón Villares
Relator/a
Carmen Alén
Andrés Barrera
Patxi Baztarrika
Francisco Caamaño Domínguez
David Guardado
Carme Junyent
Iago Martínez
Alba Nogueira
Antía Pérez
Miquel Pradilla
Héctor Silveiro
Xaime Subiela
Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Consello da Cultura Galega
Colabora
Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística
Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua