Do privado ao público: A configuración da Rosalía escritora

Xornada. Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Do privado ao público: A configuración da Rosalía escritora

Xoves, 21 de marzo de 2013
Santiago de Compostela
Xornada
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Do privado ao público: A configuración da Rosalía escritora

Xoves, 21 de marzo de 2013 Santiago de Compostela

A partir da análise dos importantes avances experimentados nos últimos anos no coñecemento da biografía rosaliana, profundizarase na súa dimensión autorial, tanto no proceso de construción coma na súa significación epocal, así como nas posibles interpretacións da imaxinaría creada a partir da obra e da vida da escritora. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
difusion@consellodacultura.org

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
difusion@consellodacultura.org

Programa
Publicación
Cantares para Rosalía
Cantares para Rosalía Nove poetas galegas dialogan cos seus versos
María do Cebreiro Rábade, Edición. Dolores Vilavedra, Edición. | 2013
Ficha técnica 
Xornada.
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Do privado ao público: A configuración da Rosalía escritora
Cando
Xoves, 21 de marzo de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org

Coordinación
Dolores Vilavedra
Inauguración
Comba Campoy
Modera
Marta Pérez Pereiro
Participante
Xiana Arias Rego
Yolanda Castaño
Olalla Cociña
Estíbaliz Espinosa
Lupe Gómez
Helena Miguélez
Fernando Pereira Bueno
Luz Pozo Garza
María Xosé Queizán
Ana Romaní
Arantxa Serantes
Lorena Souto
Relator/a
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda
María Pilar García Negro
Retruca
María do Cebreiro Rábade
María López Sández
Organiza
Consello da Cultura Galega