Simposio Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde

Simposio

Simposio Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde

Do 10 ao 12 de xullo de 1997
Simposio

Simposio Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde

Do 10 ao 12 de xullo de 1997
Acordouse dedicar este simposio á memoria de D. Xosé Filgueira Valverde, Presidente que foi do Consello, fortemente vinculado ós membros da Ponencia noutras diferentes institucións e, sobre todo, con fondos lazos persoais, e investigador -tan esplendidamente bo como en tantos outros eidos da nosa cultura- que nos deixou traballos sobre os mareantes da súa ben amada cidade. E aí, precisamente, en Pontevedra, a gran vila mariñeira de antano, situouse a celebración das xornadas, deixando un día para traballar na illa que vixía a bocana da súa ría, o baluarte de Ons. As datas do mesmo foron os días 10-12 de xullo de 1997. Invitouse a especialistas de toda España, incluídas, como non podía ser menos, Baleares e Canarias, de Portugal, de Francia, dos EE.UU., de Suecia... Acudiron os que puideron, e xustificaron a súa ausencia os poucos imposibilitados de facelo, facilitando mesmo nomes de colegas interesados en participar. E transcorreron os días traballando conxuntamente os especialistas e un público novel interesadísimo sobre case tódolos aspectos relacionados co mundo mariñeiro, desde unha análise da obra do profesor Filgueira ó estudio da familia, do traballo no mar, dos coñecementos empíricos, das crenzas, da relixiosidade, da arte popular, da musealización deste tipo de vida e cultura, da exposición etnográfica como punto de referencia comparativo de comunidades afastadas, de prácticas de pesca xa desaparecidas aquí, pero aínda vivas –posiblemente por pouco tempo- nas costas portuguesas, ou do papel da muller nas fábricas de conserva ata a territorialidade nos esquemas mentais dos pescadores.
Ficha técnica
Simposio.
Simposio Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde
Data
Do 10 ao 12 de xullo de 1997
Lugar