Xénero e documentación

Xornada. Xénero e documentación

Xénero e documentación

Do 21 ao 22 de xuño de 2007
Xornada
Xénero e documentación

Xénero e documentación

Do 21 ao 22 de xuño de 2007
O enfoque de xénero aglutina unha parte importante das investigacións actuais e constitúe a base sobre a que as institucións elaboran programas e medidas para corrixir as desigualdades entre sexos. Consciente disto, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega propón ás persoas vinculadas a bibliotecas e centros de documentación un achegamento ao tratamento da información desde a perspectiva de xénero. As xornadas Xénero e Documentación están dirixidas ao persoal que traballa en centros documentais (bibliotecas, arquivos e centros de documentación) e ao estudantado ou tituladas/os nos ámbitos de Biblioteconomía, Documentación e Humanidades na perspectiva de xénero.

Ligazón coa información derivada das xornadas: xénero e documentación
Ficha técnica
Xornada.
Xénero e documentación
Xénero e documentación
Data
Do 21 ao 22 de xuño de 2007
Lugar

Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)
Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)