Comisión de Acción Exterior (CCG)

As benvidas

Exposición

Exposición
Irmandades da Fala

Congreso
Poetas itinerantes

Recital
Galicia Imaxinada

Exposición
Valle-Inclán traducido

Exposición
Rosendo Salvado

Exposición
Desafíos políticos en Europa en 2014

Ciclo
Os adeuses

Exposición
Valentín Paz-Andrade. Uma antena galega no Brasil

Exposición
Luces de alén mar

Exposición
poderbrando

Xornada
xigantesouananos

Xornada
Un canto e unha luz na noite

Exposición
Nós mesmos

Exposición
Nazón de Breogán

Exposición
O sorriso de Daniel

Exposición
Galicia e a sega

Exposición