Materiais

Homenaxe a Avilés de Taramancos 05: A máquina

.

A Luís García Olmos, meu amigo.

A máquina (S, # xd)
depende do desprazamento angular x
e da distancia d con relación a St.
Todo isto expresado en radians
(206.265 segundos)

A máquina bicorne con fala de dragón
consome catrocentos galóns de sangue-hora
medida americana.

Un milleiro de homes trídos de Tainam
fogueiros de experiencia comprobada
padexan noite e día suarentos

incenso
cera virxe
auga bendita
aceite, sal,
reliquias salomónicas
sobrepelices
mitras
metendo na rendixa toneladas
(un sexo aberto, hermafrodita, impuro
que se empreña a si mesmo e cría monstros)
de túnicas budistas himnayanas
chapeos de secta zen feitos de liño
rosarios de cen voltas
dos ósos de Sidartha.
-espasmo insatisfeito
a traballar ilotas!

A máquina non goza
pide o sangue dos nenos
o leite almibarado da muller primeiriza:
xa empeza a saloucar
xa goza
xa abanea
A máquina retumba
como un río nacendo
A proporción é a mesma
da Lei tercia de Kepler
-(1,88)2 : (1)2 # (1,52)2 – (1,52)3 : (1)3

A máquina ouveando de placer e de odio
e toda a multitude dos homes debruzada
-o número da Besta gravado na pirola
(mércase nas boticas polo precio do dólar)
o número, ai que medo,
a máquina non dorme. 666-.

 • recitador/a:
 • Data: 00/00/1974
 • Tipo de material: Audio. Voz. Recitado
 • Etiquetas:
 • Ficha descriptiva:
  Gravación de audio de persoa(s) recitando
 • Localización física:
  Arquivo Sonoro de Galicia (Consello da Cultura Galega). Cidade da Cultura, Santiago de Compostela
 • Notas:
  Este contido é parte do libro Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos (Consello da Cultura Galega, 2003).
  O CCG agradece á familia Avilés as facilidades outorgadas para a recuperación e a edición deste documento sonoro.
 • Notas legais:
  Copyright da edición, Consello da Cultura Galega
 • Entidades:
  Arquivo depositario:Arquivo Sonoro de Galicia (CCG)
 • Localizacións:
  gravación: Cali;
Compartir: