acción política

no Álbum de Galicia (15 persoas)

acción política

Biografado/a Temáticas
Hijas de Galicia - Concepción Arenal Hijas de Galicia - Concepción Arenal
A Habana (Cuba), 1917-A Habana (Cuba), 1960
Eleuterio <q>Leuter</q> González Salgado Eleuterio Leuter González Salgado
Ourense, 1899-Ourense, 1977
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Álvaro de las Casas Álvaro de las Casas
Ourense, Galicia, 1901-Barcelona, España, 1950
 Castelao Castelao
Rianxo, A Coruña, 1886-Bos Aires, Arxentina, 1950
Florencio Delgado Gurriarán Florencio Delgado Gurriarán
Vilamartín de Valdeorras (Ourense), 1903-Fair Oaks, USA, 1987
Celso Emilio Ferreiro Celso Emilio Ferreiro
Celanova, 1912-Vigo, 1979
Manuel Lugrís Freire Manuel Lugrís Freire
Sada, A Coruña, Galicia, 1863-A Coruña, Galicia, 1940
Anne MacSwiney Anne MacSwiney
Londres, 1876-Cork, Irlanda, 1954
 Manuel María Manuel María
Outeiro de Rei, 1929-A Coruña, 2004
Eduardo Pondal Eduardo Pondal
Ponteceso (A Coruña), 1835-A Coruña, 1917
Vicente Risco Vicente Risco
Ourense, 1884-Ourense, 1963
Pencha Santasmarinas Pencha Santasmarinas
Santiago de Compostela (A Coruña), 1943-Santiago de Compostela (A Coruña), 2019
Antón Villar Ponte Antón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936
Luisa Viqueira Landa Luisa Viqueira Landa
A Coruña, 1918-Cidade de México (México), 2014