dereito

no Álbum de Galicia (15 persoas)

dereito

Luciano Fariña Couto

[1916-2011] Membro do SEG, foi docente, avogado e especialista en xenealoxía e heráldica TEMÁTICAS: Dereito; Historia; Ensino; Publicación: 4/7/2023 Cambados (Pontevedra), 1916-Pontevedra, 2011

Alfonso Zulueta

[1924-2017] Un galego amable e xeneroso ao servizo dos discapacitados intelectuais e de Galicia TEMÁTICAS: Dereito; Lingua; Relixión; Publicación: 5/12/2022 Vigo (Pontevedra), 1924-Vigo (Pontevedra), 2017
Biografado/a Temáticas
Joaquín Arias Sanjurjo Joaquín Arias Sanjurjo
Santiago de Compostela, 1860-Santiago de Compostela, 1946
Fermín Bouza Brey Fermín Bouza Brey
Ponteareas, 1901-Santiago de Compostela, 1973
Salvador Cabeza de León Salvador Cabeza de León
Betanzos (A Coruña), 1864-Santiago de Compostela (A Coruña), 1934
Baldomero Cores Trasmonte Baldomero Cores Trasmonte
Cee, A Coruña, 1929-Santiago de Compostela, A Coruña, 2014
Florencio Delgado Gurriarán Florencio Delgado Gurriarán
Vilamartín de Valdeorras (Ourense), 1903-Fair Oaks, USA, 1987
Luciano Fariña Couto Luciano Fariña Couto
Cambados (Pontevedra), 1916-Pontevedra, 2011
Francisco Fernández del Riego Francisco Fernández del Riego
Vilanova de Lourenzá (Lugo), 1913-Vigo (Pontevedra), 2010
 Galegas na Residencia de Señoritas de Madrid Galegas na Residencia de Señoritas de Madrid
Madrid, 1915-Madrid, 1936
Daniel García Ramos Daniel García Ramos
A Baña, 1933-Santiago de Compostela, 1998
Xaime Isla Couto Xaime Isla Couto
Santiago de Compostela, 1915-Vigo, 2012
Xulián Magariños Negreira Xulián Magariños Negreira
Negreira (A Coruña), 1904-Negreira (A Coruña), 1934
Valentín Paz-Andrade Valentín Paz-Andrade
Lérez, Pontevedra, 1898-Vigo, 1987
Paulino Pedret Casado Paulino Pedret Casado
Santiago de Compostela, 1899-Santiago de Compostela, 1969
Lois Tobío Fernández Lois Tobío Fernández
Viveiro, Lugo, Galicia, 1906-Madrid, 2003
Alfonso Zulueta Alfonso Zulueta
Vigo (Pontevedra), 1924-Vigo (Pontevedra), 2017