dereito

no Álbum de Galicia (7 persoas)

dereito

Alfonso Zulueta

[1924-2017] Un galego amable e xeneroso ao servizo dos discapacitados intelectuais e de Galicia TEMÁTICAS: Dereito; Lingua; Relixión; Publicación: 5/12/2022 Vigo (Pontevedra), 1924-Vigo (Pontevedra), 2017
Biografado/a Temáticas
Joaquín Arias Sanjurjo Joaquín Arias Sanjurjo
Santiago de Compostela, 1860-Santiago de Compostela, 1946
Baldomero Cores Trasmonte Baldomero Cores Trasmonte
Cee, A Coruña, 1929-Santiago de Compostela, A Coruña, 2014
Daniel García Ramos Daniel García Ramos
A Baña, 1933-Santiago de Compostela, 1998
Xaime Isla Couto Xaime Isla Couto
Santiago de Compostela, 1915-Vigo, 2012
Valentín Paz-Andrade Valentín Paz-Andrade
Lérez, Pontevedra, 1898-Vigo, 1987
Lois Tobío Fernández Lois Tobío Fernández
Viveiro, Lugo, Galicia, 1906-Madrid, 2003
Alfonso Zulueta Alfonso Zulueta
Vigo (Pontevedra), 1924-Vigo (Pontevedra), 2017