poesía

no Álbum de Galicia (3 persoas)

poesía

Ramón Armada

[1858-1920] Un dos grandes representantes do xornalismo galego na Cuba do XIX TEMÁTICAS: Artes; Emigración; Poesía; Publicación: 6/1/2008 Ortigueira, 1858-A Habana, 1920
Biografado/a Temáticas
Ramón Armada Ramón Armada
Ortigueira, 1858-A Habana, 1920
Alfredo Nan de Allariz Alfredo Nan de Allariz
Allariz, 1874-Madrid, 1927
Xesús San Luis Romero Xesús San Luis Romero
Carballo, 1872-Santiago de Compostela, 1966