poesía

no Álbum de Galicia (6 persoas)

poesía

Ramón Armada

[1858-1920] Un dos grandes representantes do xornalismo galego na Cuba do XIX TEMÁTICAS: Artes; Emigración; Poesía; Publicación: 6/1/2008 Ortigueira, 1858-A Habana, 1920